02166262835

09128893695

قالبسازی ظروف پلاستیکی

ظرف فریزری

ظرف فریزری

قالب‌های ظروف یکبار مصرف و فریزری از جمله قالب‌های تکنولوژی دار می‌باشد که در آن شاخصه‌هایی نظیر شفافت بودن سطح قطعه، یکنواخت بودن ضخامت دیواره‌ها، عدم اعوجاج دیواره‌ها بسیار مهم است. این پروژه در همکاری با شرکت محترم ریزموج در ...