02166262835

09128893695

قالب دایکست

چراغ هالوژن

چراغ هالوژن

پروژه مهندسی معکوس چراغ هالوژن شامل اسکن و مدل‌سازی قطعات پلاستیکی و آلومینیومی می‌شد که در نهایت  قالب تزریق پلاستیک و دایکاست آن طراحی و ساخت شد. این محصول به سفارش مجموعه هادی نور در سال 1398 انجام شد....