نقش طراح در افزایش کیفیت قطعات پلاستیکی

قطعه پلاستیکی

کیفیت قطعات پلاستیکی

امروزه قطعات پلاستیکی کاربرد فراوانی در زندگی روزمره دارند و روش های ساخت این نوع قالب ها روزبه روزپیشرفته ترمیگردد.

از مواردی که  طراح می تواند انجام دهد تا کیفیت در قطعات پلاستیکی افزایش یابد میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

طراحی محصول خوب

طراح قطعات پلاستیک باید به قالب پلاستیک آشنا باشد یک طراح باید این نکته را در نظر بگیرد که قطعه باید در سمت کویتی یا پران باقی بماند.

روش ماشینکاری قطعه

 طراح درزمان طراحی محصول روش ایجاد آن در قالب را در نظر بگیرد بطور مثال در صورت امکان از شیب منفی اجتناب نماید زیرا همین مستلزم صرف هزینه و زمان است.

تحلیل محصول از نظر استحکام

یک طراح قطعه باید محل کاربرد قطعه را بداند و صرفا مهندسی معکوس ننماید شاید قطعه ساخته شده ایراداتی داشته باشد که به راحتی قابل حل هستند

عیوب قالب پلاستیکی

تحلیل قالب

یک طراح قالب پلاستیک باید روش پر شدن قطعه در قالب را تجسم نماید تا از بروز نقص در قطعه تولیدی جلوگیری نماید طراح به منظور تحلیل قالب علاوه بر تجربه شخصی باید بتواند از نرم افزارهای تحلیلی هم استفاده نماید.

تحلیل قطعه پلاستیکی

همکاری با قالب ساز

در مسیر افزایش کیفیت قطعات طراح قالب بهتر است قبل از شروع به طراحی قالب جلساتی را با قالبساز برگزار نماید تا درباره مکانیزم های مورد استفاده در قالب به یک اشتراک نظر برسند

بازخورد طراحی

طراح به طور مدام باید بازخورد طراحی های قبلی خود را از قالبسازان بگیرد و درصدد رفع عیوب خود براید.
باید بتواند خوب گوش دهد و نیاز های مشتری را متوجه شود

نتیجه

مجتمع های طراحی آغازگر کیفیت هستند اگر محصول بی عیبی به خوبی طراحی قالب شود و بقیه مراحل ساخت درست پیش رود به طور قطع شاهد افزایش کیفیت محصولات و قطعات پلاستیکی خواهیم بود.

اشتراک گذاری در : توییتر تلگرامدیدگاه خود را ارسال کنید...