خدمات اپتیک و اسکن سه بعدی

یکی از روش های ارتباط از دنیای حقیقی به دنیای مجازی اسکن سه بعدی می‌باشد که در مکانیک برای مهندسی معکوس، آنالیز و اندازه گیری برای ایجاد تغییرات در قطعات صنعتی، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دقت بالای اسکن سه بعدی

دقت در فرآیند ساخت قالب یک قطعه شامل سه مرحله است. دقت در مدل‌سازی، دقت در طراحی قالب و دقت در ساخت. وجود هر سه، تضمین کننده قطعه‌‌ی بی‌عیب است.

در مهندسی معکوس کار با اسکن سه بعدی و مدلسازی شروع می‌شود و اگر اسکن به درستی انجام نشود کار به درستی پیش نرفته و منجر به بروز مشکلات زیادی می‌شود.

اسکن سه بعدی با دقت بالا یکی از اصولی است که مجموعه مکسی‌مولد خود را ملزم به رعایت آنها نموده و تضمین می‌کند تا مدل سه بعدی بی نقصی جهت انجام بقیه مراحل آماده گردد.

تبدیل اسکن سه بعدی به مدل سه بعدی

فایل‌های اَبْرِنقاط مربوط به قطعات توسط تیم طراحی مکسی‌‌مولد تبدیل به فایلهای سه بعدی می‌شود و تمامی قطعات با توجه به قطعه مقابل خود مدلسازی می‌گردد.

آنالیز ابعادی نمونه ساخته شده

بعضی از قطعات به علت پیچیدگی های سطوح آن، امکان اندازه‌گیری وجود ندارد. یکی از کاربرد‌های اسکن سه بعدی کنترل ابعادی نمونه ساخته شده با مدل سه بعدی می‌باشد.
در مجموعه مکسی‌مولد، مش نمونه اولیه پس از اسکن سه بعدی با سطوح مدل سه بعدی منطبق شده و مورد آنالیز و بررسی قرار می‌گیرد و گزارشی گرافیکی از یافته‌ها به مشتری ارائه می‌گردد.

مشاوره رایگان خدمات اسکن سه بعدی و مهندسی معکوس

ما توانایی اسکن سه بعدی و مهندسی معکوس محصول شما را داریم. برای همکاری تماس بگیرید.