09128893695 021-66262835

تحلیل قالب پلاستیک

آنالیز پرشدن قالب پلاستیک

آنالیز پرشدن قالب پلاستیک

تا به امروز فکر کردیده‌اید که چرا کیفیت برخی قطعات پلاستیکی بیشتر از دیگری است؟ چقدر مونتاژ پذیری یک محصول با هم خوب است و بدون هیچ مشکلی باهم مونتاژ می‌شود؟ چه عواملی باعث افزایش عمر یک محصول می‌شود؟ یکی ...