نمونه کارها

قالب اسباب بازی

قالب اسباب بازی به سفارش شرکت داناک گستر ویرا ساخته شده است. دراین قالب تعداد 7 عدد ...

قالب دسته کلید رانا

قطعه دسته کلید خودرو رانا که در تاریخ 97/5 به سفارش شرکت قطعه ساز نصیر لوازم به روش ...