09128893695 021-66262835

تحلیل پرشدن قالب دایکاست

تحلیل پرشدن قالب دایکاست

تحلیل پرشدن قالب دایکاست

قالب دایکاست بدلیل کارکردن در شرایط بسیار بحرانی و هزینه های بالای ساخت، از جمله قالب‌هایی است که نیاز مبرم به تحلیل پر شدن قالب دارد. در مجموعه مکسی‌مولد از هیچ نوع قالب دایکستی گذشت نخواهیم کرد مگر اینکه آنالیز پر شدن قالب انجام گیرد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.